Ideálna príležitosť pre dynamických ľudí

Pôsobíme na veľmi dynamickom trhu ľudských zdrojov, a preto sme neustále v pozore a hľadáme dynamických ľudí, ktorých dokáže motivovať prekonávanie samého seba. Tento trh je ideálnym miestom pre vlastný rozvoj.

Spoznajte naše jednotlivé oddelenia

Súvaha, výsledovka, cashflow, budgeting – to sú slovíčka, ktoré počuť od kolegov z ekonomického oddelenia – z pobočiek všetkých krajín, v ktorých pôsobíme. Kolegovia sú tými, ktorí dohliadajú na to, aby naša expanzia vychádzala aj finančne a všetko sedelo do posledného centu.

Sme náborom riadená spoločnosť – preto nábor predstavuje naše najdôležitejšie oddelenie a je srdcom a dušou našej firmy. Hlavnou úlohou náboru je naplniť objednávku klienta. Nábor v Manuvia – to je rozsiahlá sieť pobočiek, ktoré vďaka spolupráci dokážu obsadiť voľné pracovné miesta navhodnejšími kanditátmi.

Tím IT má za úlohu byť podporou pre ostatné oddelenia v spoločnosti. Preto sa zameriavame na vývoj vlastného CRM, aplikáciu tiketovacieho nástroja, automatizáciu spracovovávania dochádzky, alebo na rozvoj ďalších systémov a aplikácií, vďaka ktorým získavame konkurenčnú výhodu v rámci odvetvia.

Operatíva má na starosti priamy kontakt s klientmi. Kolegovia z tohto tímu sú zástupcami našej spoločnosti u klienta priamo v podniku a starajú sa o zamestnancov priamo na zákazke. Zúčastňujú sa porád a vytvárajú objednávky.

HR je oddelenie, ktorého úlohou je vyhľadávanie talentov pre našu spoločnosť a rozvoj interných zamestnancov. Kráčame s dobou, sledujeme moderné a stále meniace sa trendy v HR. Sme projektovo riadené oddelenie, v rámci ktorého prostredníctvom jednotlivých projektov smerujeme k nášmu cieľu, a to zamestnávať vo firme odborníkov, kráčajúcich v smere stratégie našej spoločnosti.

Administratívne oddelenie má na starosti všetky “papierovačky” – teda zabezpečenie všetkých administratívnych záležitostí našich zamestnancov na zákazkách. Denne sa starajú o agendu, ktorá zahŕňa vyše 12000 zamestnancov. Vďaka kolegom z tohto oddelenia máme vždy a načas všetky podklady, aj keď je to niekedy veľká naháňačka a sem-tam stojí niekoľko bezsenných nocí.

Vďaka kolegom z obchodného oddelenia sa nemôžeme sťažovať na nedostatok nových projektov. Uvidíte ich na prvom stretnutí, pripravia pre vás cenovú ponuku, návrh zmluvy a všetko bezpečne a spoľahlivo odovzdajú kolegom z operatívy. Takisto ich môžete stretnúť na každej väčšej HR akcii, kde zastupujú a reprezentujú našu spoločnosť.

Marketingové oddelenie sa stará o dostatočný prísun záujemcov o prácu pre kolegov z náboru. Ďalej rieši zviditeľňovanie značky Manuvia pre firemných zákazníkov, organizuje konferencie, pripravuje ebooky, články a tlačové správy, stará sa o branding pobočiek a zároveň spravuje viac ako 3000 kampaní súčasne.

Všeobecná prihláška

Ak nemáme žiadnu voľnú pozíciu, no chcete s nami meniť medzinárodný trh práce, napíšte nám sem.