Vyhledáváme talentované profesionály

Pomáháme našim klientům obsazovat atraktivní pracovní místa, a to za různých okolností, podmínek a zadání.
Abychom vždy mohli na specifickou poptávku adekvátně reagovat, specificky definujeme i naše služby.

transparent

Zprostředkování dlouhodobého zaměstnání u našich klientů (Permanent Recruitment) je základem našich služeb. Pracujeme na obsazování široké škály kvalifikovaných míst napříč trhem a jsme přitom v neustálém kontaktu s talentovanými absolventy, začínajícími analytiky a specialisty, senior specialisty a team leadery, projektovými i liniovými manažery.

Pomáhá nám naše vlastní výkonná databáze, využíváme externí databáze, jsme aktivní na sociálních sítích, využíváme inzerce na pracovních portálech, podporují nás zahraniční kolegové ze skupiny Manuvia. Samozřejmostí je pro nás pravidelný vzájemný feedback a transparentní komunikace s našimi kandidáty i klienty.

Recruitment Training je určen zejména interním recruiterům nebo manažerům, kteří ve své roli začínají. Zatímco manažerům je určen zejména trénink výběrového pohovoru, pro recruitery jsou připraveny moduly pokrývající celý náborový cyklus počínaje definicí zadání, přes práci se zdroji kandidátů a organizaci výběrového řízení až po vyjednávání s kandidátem o nabídce a jeho nástup.

 

Program má formu půldenního či jednodenního tréninku, případně formu navazujících (i samostatných) konzultací. Konzultace probíhají osobně nebo prostřednictvím webináře.

 

 

 

 

 

 

Interim Recruitment Management (dočasné řízení náboru) je určen pro situace, kdy klient potřebuje dočasnou externí pomoc při řízení náborových aktivit. Důvodem bývá naléhavá situace (např. náhlý odchod klíčového člověka), nebo naopak pečlivě definovaný projekt (organizační změna).

 

Během 48 hodin jsme schopni zahájit naše aktivity pro klienta. Zpočátku kombinovanou formou a na část týdne, postupně však můžeme začít působit na půdě klienta na plný úvazek jednoho nebo více lidí. Naše služba obsahuje pokrytí operativních náborových činností, současně však může jít o strategické řízení náborových kanálů či odpovědnost za velký objem náboru v krátkém čase.

 

 

Recruitment Process Outsourcing (RPO) je outsourcingem části nebo celého náborového procesu klienta. Dodavatel RPO přebírá odpovědnost za definovanou část náboru nebo nábor jako celek. Důvodem bývá větší efektivita zejména v situacích, kdy je potřeba postavit v krátkém čase velké týmy lidí. RPO je vhodným řešením i pro firmy, které dlouhodobě přijímají vysoký počet kvalifikovaných lidí, přičemž při jejich vyhledávání je třeba zapojit množství náborových kanálů včetně zahraničních.

 

V rámci RPO působí naši specializovaní recruiteři osobně na půdě klienta v přímé interakci s manažery zadávajícími své náborové požadavky. Při vyhledávání a doporučovaní vhodných kandidátů je projektový tým podporován kolegy ze skupiny Manuvia na mezinárodní úrovni.

 

 

V oblasti psychodiagnostiky je naším partnerem německá společnost cut-e dodávající stejnojmenné on-line psychometrické nástroje pro HR diagnostiku. Pro cut-e je typická snadno srozumitelná podoba nástrojů, jasné a přehledné výsledné zprávy a současně přísné vědecké standardy zaručující objektivitu a validitu.

Nástroje cut-e zahrnují například on-line testy schopností (numerické myšlení, verbální schopnosti, abstraktní logické schopnosti), kompetenční dotazníky, motivační dotazníky nebo dotazníky situačního chování.

Pro naše kandidáty, stejně jako pro kandidáty pocházející z jiných zdrojů, rádi připravíme ve spolupráci s cut-e nabídku psychometrických nástrojů založenou na detailním porozumění profilu kandidáta preferovaného klientem.

 

 

Outplacement & Career Transition je řešení uplatňované v situacích, kdy klient plánuje snížení stavu zaměstnanců a současně je připraven těmto zaměstnancům pomoci nalézt nové uplatnění na trhu práce.

Řešení je typické pro situace, kdy si klient považuje odvedené (často dlouhodobé) práce uvolňovaných zaměstnanců a je ochoten jim zprostředkovat komplexní externí službu pomáhající s překlenutím nelehkého kariérního období a orientující zaměstnance na současném trhu práce.

Naši recruiteři – konzultanti vedou s účastníky projektu rozhovory, identifikují jejich motivaci a související silné stránky, diskutují s nimi různé alternativy jejich dalšího kariérního vývoje. Pomáhají jak s technickými detaily (např. s vytvořením atraktivního profesního životopisu), tak se strategickými otázkami, jako je např. výběr vhodného odvětví nebo formulace mzdového požadavku.

 

Rádi Vám poskytneme bližší informace a bezplatně poskytneme úvodní konzultaci.